HomeAbout Us Investment Tourism Contact Us Dutch
St. Eustatius Government
Welcome From the Governor of Sint Eustatius
NOTICES
Mandate
Notices & Services
Island & Executive Council
Economy
Immigration & Labour
Constitutional Change
Investment Opportunities
Tourism
Industry
Port Development
Agriculture & Fisheries
Transfer/Transit Services
Investment Incentives
Community
Newsletter
Tax Information for Small Enterprises
Directory
Jobs
Links
Questions For Us?
FAQ
 


Press release koninklijke onderscheiding | August 9th 2016


Griffieverordening EUX 2015 AB 2015 no 18 | November 11th 2015
De Eilandsraad van het Openbaar Lichaaam Sint Eustatius heeft in zijn vergadering van_ 07 mei 2015 besloten het volgende vast te stellen: - Griffieverordening Sint Eustatius 2015; Deze verordening ligt vanaf 07 mei 2015 gedurende acht dagen voor een ieder ter inzage op het griffierskantoor. De inwerkingtreding van het besluit is bepaald op 08 mei 2015.
- press Release koninklijke onderscheiding 2016.pdf
- Griffieverordening EUX 2015 AB 2015 no 18.pdf


Tariffs for Dry and Wet bulk | September 15th 2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van de tarieven behorende bij de Verordening havengelden Sint Eustatius 2015
- Tarieven droge bulk en natte bulk.pdf


     © 2005-2006 St. Eustatius Government and Turquoise Interactive.